Seminare

Zum Anmeldeformular


Kata-Seminar 1-2017

13.May 2017 in Biel, Zen Shin DS102

Zeit: 09:30 - 11:30

Kata: A) Heian-Nidan; Heian-Sandan; B) Kanku-Sho

Zeit:12:30 - 14:30

Kata: C) Bassai-Sho; D) Sochin

 

Kosten:

  • 2 Training CHF 60.-
  • 1 Training CHF 40.-

Kinder U14

  • 2 Training CHF 40.-
  • 1 Training CHF 25.- 

 

Anmeldeschluss: 01.05.2017 (Bitte angeben welche Trainings  A; B; C; D)